Searious Fish BV

Gesloten systeem zalmleer productie

Searious Fish BV ontvangt van de EU een EFRO VIA subsidie als antwoord op de Covid -19- Pandemie voor de volgende activiteit(en):

Projectomschrijving
Het doel van dit project is het ontwikkelen van een uniek productie proces, namelijk een gesloten systeem voor de zalmleer productie. Binnen dit systeem wordt het afvalwater gereinigd, en vervolgens weer teruggebracht in de installatie om het te hergebruiken. Hetzelfde geld voor de gebruikte grondstoffen in het afvalwater zoals kalk welke gewoon kan worden hergebruikt.

Het project en bedrijf is opgericht om deze verspilling tegen te gaan. Zij hebben zich gespecialiseerd in de huiden van vis wassen, ontvetten en ontschubben waarna een halffabrikaat ontstaat in de vorm van een vel pure functionele collageen eiwit. Dit vel kan gebruikt worden voor consumptie, verwerking tot gedroogde gemalen onverhitte collageen, bronmateriaal voor brandwonden applicaties of bronmateriaal voor visleer. En dit alles zonder het gebruik van schadelijke chemicaliën.

Searious Fish Leather   Moalderspead 10, 9045 PR Bitgummole, The Netherlands

Folkert Fennema  |  +31 (0) 6 25 52 28 82  |  folkert@seariousfish.com